Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Tietokirstusta

Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry perustettiin vuonna 2017 edistämään suomalaista kansallispukukulttuuria, luomaan positiivista kansallispukumielikuvaa ja tukemaan mahdollisuuksia harrastuksen jatkumiselle. Yhdistyksen tarkoitus on koota ja välittää kansallispukutietoa, rakentaa yhteyksiä harrastajien ja ammattilaisten välille, tukea kansallispukuihin liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia, koulutustilaisuuksia, esittelyjä ja juhlia.

Suomen kansallispukukeskuksen (aikaisemmin Suomen kansallispukuneuvoston) ja muiden tutkijoiden ansiosta tutkittua tietoa on olemassa kiitettävästi, mutta sen löytäminen ja erottaminen vanhentuneesta tiedosta on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Olemassa olevat tietokannat ovat hajanaisia eivätkä vastaa tekniikaltaan tämän päivän tarpeita.Yksi yhteinen, mahdollisimman kattava kanava, jonka ylläpitämisen ja päivittämisen jatkuvuus on turvattu, on välttämätön sekä nykyisen tiedon jakamiseen että sen kartoittamiseen, mitä vielä on tutkittava.
Raita ry sai vuodelle 2020 Museovirastolta Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyn avustuksen, jolla Kansallispukujen Tietokirstu -hankkeen käynnistämiseen voitiin palkata projektikoordinaattori.

Tietokirstu - Dräktskrin tuo yhteen pukuharrastuksen eri kerrostumia: harrastajia ja tiedonnälkäisiä, hiljaisen tiedon haltijoita, valmistajia ja materiaalien tuottajia, pukujen oikeuksia hallitsevia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä tutkimusta tekeviä henkilöitä ja tahoja. Koemme tärkeäksi, että kansallispukuihin liittyvä tieto on helposti kaikkien, myös aihetta ennestään tuntemattomien, saavutettavissa. Yhteinen, toimiva tietokanava myös helpottaa Kansallispukukeskuksen, Föreningen Bragen sekä kansallispukuvalmistajien ja -opettajien työtaakkaa. Tiedon mahdollisimman avoin saatavuus tulee lujittamaan koko kansallispukuinstituutiota.

Tietokirstun tavoitteena on:

  • koota kaikki suomalaisiin kansallispukuihin liittyvä tieto yhteen ratkaisuun.
  • helpottaa tiedonhakua.
  • yhdistää kansallispukujen kanssa toimivia tahoja.
  • toimia julkaisualustana alaan liittyvälle uudelle tutkimukselle.
  • olla alusta asti kaksikielinen järjestelmä (suomi ja ruotsi), johon mahdollisesti lisätään myöhemmin englanti.