Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kansallispukutietokanta

Luet juuri nyt Tietokirstu - Dräktskrin 1.0. versiota. Löydät tältä sivulta tietoja hankkeemme vaiheista ja edistymisestä. Kansallispukutietokantaa joudut odottamaan vielä hetkisen.

Taustatietoa

Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry perustettiin vuonna 2017 edistämään suomalaista kansallispukukulttuuria, luomaan positiivista kansallispukumielikuvaa ja tukemaan mahdollisuuksia harrastuksen jatkumiselle. Yhdistyksen tarkoitus on koota ja välittää kansallispukutietoa, rakentaa yhteyksiä harrastajien ja ammattilaisten välille, tukea kansallispukuihin liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää tapahtumia, koulutustilaisuuksia, esittelyjä ja juhlia.

Suomen kansallispukukeskuksen (aikaisemmin Suomen kansallispukuneuvoston) ja muiden tutkijoiden ansiosta tutkittua tietoa on olemassa kiitettävästi, mutta sen löytäminen ja erottaminen vanhentuneesta tiedosta on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Olemassa olevat tietokannat ovat hajanaisia eivätkä vastaa tekniikaltaan tämän päivän tarpeita.Yksi yhteinen, mahdollisimman kattava kanava, jonka ylläpitämisen ja päivittämisen jatkuvuus on turvattu, on välttämätön sekä nykyisen tiedon jakamiseen että sen kartoittamiseen, mitä vielä on tutkittava.
Raita ry sai vuodelle 2020 Museovirastolta Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyn avustuksen, jolla Kansallispukujen Tietokirstu -hankkeen käynnistämiseen voitiin palkata projektikoordinaattori.

Tietokirstu - Dräktskrin tuo yhteen pukuharrastuksen eri kerrostumia: harrastajia ja tiedonnälkäisiä, hiljaisen tiedon haltijoita, valmistajia ja materiaalien tuottajia, pukujen oikeuksia hallitsevia yhdistyksiä ja yrityksiä sekä tutkimusta tekeviä henkilöitä ja tahoja. Koemme tärkeäksi, että kansallispukuihin liittyvä tieto on helposti kaikkien, myös aihetta ennestään tuntemattomien, saavutettavissa. Yhteinen, toimiva tietokanava myös helpottaa Kansallispukukeskuksen, Föreningen Bragen sekä kansallispukuvalmistajien ja -opettajien työtaakkaa. Tiedon mahdollisimman avoin saatavuus tulee lujittamaan koko kansallispukuinstituutiota.

Tietokirstun käyttäjät ja sidosryhmät

Tietokirstu-projektia hallinnoi Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry:n hallitus.

Kansallispukualalla Suomessa on kaksi koordinoivaa toimijaa: Suomen kansallispukukeskus (Jyväskylä) sekä suomenruotsalaisista puvuista vastaava Föreningen Brage (Helsinki).

Paikkaa, josta kansallispukuun voi ostaa ohjeita, materiaaleja ja valmiita osia kutsutaan puvun kodiksi. Föreningen Brage välittää itse pukujen ohjeita ja materiaaleja eli toimii suomenruotsalaisten pukujen kotina. Merkittävä pukujen koti on Suomen Perinnetekstiilit Oy (Vuorelma, Lahti). Muiden pukujen koteina toimivat Taito-yhdistykset, kunnat tai yksittäiset yritykset ja yhdistykset. Osa puvuista on kodittomia.

Vuodet 2020-2022

Tietokirstun projektikoordinaattorina toimi Laura Hannula

Projektissa on tehty mm.​

  • projektisuunnitelma, joka selkeyttää projektin tavoitteita, riskejä, vastuita ja arviointia​
  • projektin aikataulu ja apurahojen hakukuukaudet
  • kysely valmistajille ja opettajille, kartoittamaan miten he voisivat hyötyä järjestelmästä ja olla mukana

Kooste Tietokirstu-hankkeen työpajoista

Osana Tietokirstu-hanketta Suomen Kansallispukuyhdistys Raita ry järjesti loppuvuonna 2020 kolme työpajaa. Vallitsevien kokoontumis- ja matkustussuositusten takia työpajat järjestettiin Teams-kokouksina.

Työpajoissa erilaiset alan asiantuntijat, ammattilaiset ja harrastajat kohtasivat Tietokirstuun liittyvien aiheiden parissa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 29.10.2020 ja sen aiheena oli Tietokirstun hallinto- ja rahoitusmalli. Työpajassa lähdettiin pohtimaan esimerkiksi, miten Tietokirstun ylläpito voitaisiin taata useiksi vuosiksi eteenpäin ja kuka omistaa Tietokirstun.

Raita on pohtinut, tulisiko Tietokirstun hallinnon pohjana olla yhdistyksen sijaan säätiö, yritys vai jokin muu hallintomuoto. Tällä hetkellä järkevintä on, että Tietokirstua viedään eteenpäin yhdistyksenä, jolloin esimerkiksi yhteisöille tarkoitetut apurahat ovat mahdollisia.

Työpajassa heräsi keskustelua siitä, mitkä ovat Kansallispukukeskuksen ja Bragen roolit hankkeessa. Tätä on tahojen kanssa pohdittu ja pohdintoja jatketaan, sillä yhteistyön muoto tulee määritellä selkeästi. Onko tahoilla resursseja auttaa työpanoksessa tai rahoituksessa? Miten Tietokirstu voisi tulevaisuudessa helpottaa näiden tahojen, sekä esimerkiksi kansallispukujen kotien, myyjätahojen, ammattilaisten ja opettajien työtaakkaa?

Kuva: Elina Brodkin.