Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Kansallispukuneuvosto

Asiasanat

Tutustumme kansallispukujen äiteihin ja isiin eli eri aikoina voimakkaasti kansallispukuihin vaikuttaneisiin henkilöihin ja järjestöihin. Tässä tapaamme kansallispukuneuvoston, joka vastasi kansallispukuihin liittyvän tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnan edistämisestä ja johtamisesta n. 30 vuoden ajan.

Kansallispukujen hameiden värikirjoa. Kuva: iina Wahlström.

Kansallispukujen kysyntä ja käyttö oli 1970-luvun lopulla runsasta, pukujen historia ja muu taustatieto kiinnosti yhä useampaa, uusia pukumalleja haluttiin, eikä asiantuntijoiden tarjoama apu ja opastus oman päivätyön ohella enää tyydyttänyt kysyntää.

Alaa kehittääkseen Suomen Kotiseutuliitto aloitti 20. syyskuuta vuonna 1978 vuoden mittaisen kansallispukutoimikuntakokeiluprojektin, jonka mallina oli Norjassa vuodesta 1960 alkaen toiminut Bunad & Folkedraksrådet. Vuonna 1979 kansallispukutoimikunnan nimeksi vahvistettiin Suomen kansallispukuneuvosto. Organisaation muodostivat kansallispukuneuvosto, kansallispukuraati ja kansallispukukonsultti.

Perustajajärjestöjä oli kuusi: Kalevalaisten Naisten Liitto, Kotiteollisuuden Keskusliitto (sittemmin Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito), Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Nuorison Liitto (sittemmin Suomen Nuorisojärjestöjen Liitto ja vuodesta 2012 Suomen Nuorisoseurat ry) ja Finlands Svenska Folkdansring. Myöhemmin jäseniksi liittyivät vielä Karjalan Liitto ja Kalevala Koru. Lisäksi neuvosto kutsui toimintaansa mukaan asiantuntijayrityksiä aina vuodeksi kerrallaan.

Kullakin jäsenjärjestöllä oli kaksi edustajaa neuvostossa, paitsi Finlands Svenska Folkdansringillä vain yksi edustaja. Myös kansallispukuraadin puheenjohtajalla oli neuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Ylintä päätäntävaltaa käytti neuvoston vuosikokous.

Kansallispukuneuvoston tehtävinä oli kansallispukuihin liittyvän tutkimus-, koulutus- ja julkaisutoiminnan edistäminen ja johtaminen, sekä organisaation taloudellisesta ja hallinnollisesta puolesta huolehtiminen. Kansallispukuneuvosto sai myös valtionavustusta. Neuvoston ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Markku Tanner.

Neuvoston työntekijöinä olivat toiminnasta vastaava kansallispukukonsultti, osa-aikainen tutkija ja aika ajoin määräaikaiset tutkimusapulaiset. Ensimmäinen kansallispukukonsultti oli Ritva Somerma. Kansallispukukonsultin toimi oli vuodesta 1980 alkaen kokopäiväinen ja samalla neuvoston toiminta vakinaistettiin. Toiminnan viimeisinä vuosina konsultti ja tutkija olivat molemmat osa-aikaisia.

Kansallispukuraati toimi neuvoston asiantuntijaelimenä. Raadin tehtävänä oli kansallispukujen ja muinaispukujen mallien oikeellisuuden ja perinnepohjaisuuden vaaliminen, pukujen käyttöohjeiden laatiminen, uusien pukumallien kokoaminen sekä kannanmääritykset erilaisissa kansallispukuja koskevissa tiedusteluissa. Sen 5-7 jäsentä olivat neuvoston valitsemia. Mukana raadissa oli myös museoviraston edustaja. Ensimmäinen raadin puheenjohtaja oli Bo Lönnqvist ja varapuheenjohtaja Toini-Inkeri Kaukonen.

Ensitöikseen raati laati määritelmän kansallispuvulle. 24.5.1979 hyväksytty määritelmä kuului näin:

Kansallispuvulla tarkoitetaan tiettyä, tutkimuksiin perustuvaa pukukokonaisuutta, joka on koottu vanhojen 1700- ja 1800-luvulla kansan käytössä olleiden juhlapukujen mukaan ja jota aatteellisella pohjalla toimivat piirit käyttävät korostaakseen yhteenkuuluvuutta menneisyyden, tietyn paikkakunnan tai väestöryhmän kanssa.

Nykyisin viittaus aatteellisiin piireihin on jätetty pois.

Kansallispukuneuvoston myötä uudet pukumallit hyväksyttiin raadissa, kansallispukualan neuvojia koulutettiin ja kansallispukuompelun ohjaajille ja harrastajille järjestettiin kursseja. Museoihin tallennettujen kansanpukujen osien ompelutapoja ja kaavoja tutkittiin järjestelmällisesti ja sen myötä syntyi mittava tutkimusarkisto, joka sisältää muun muassa yli 10 000 diakuvaa sekä satoja kangas- ja materiaalinäytteitä. Tutkimuksen tuloksina julkaistiin myös ohjelehtisiä kansallispukujen perinteiseen valmistukseen.

Raadin hyväksymien kansallispukujen mallipukukokoelmalle saatiin näyttelytilaa Suomen käsityön museolta Jyväskylästä vuonna 1992 ja Käsityön museo perusti samalla kansallispukukeskuksen. Vuonna 2000 käsityön museo muutti uusiin tiloihin ja samalla myös kansallispukukeskus sai näyttely- ja toimitilat.

Kansallispukuneuvoston toiminta päättyi vuonna 2010 ja sen arkisto siirtyi kansallispukukeskuksen hallintaan. Neuvoston viimeinen kansallispukukonsultti oli Leena Hokkanen.

Nykyisin 12 jäseninen kansallispukuraati toimii Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelimenä, jonka tehtävinä on päättää pukutarkistusten ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta, nimetä pukuhankkeelle asiantuntija, hyväksyä pukuprojektien mallipuvut sekä ottaa kantaa ja antaa lausuntoja erilaisissa kansallispukuihin liittyvissä kysymyksissä. Nykyisenä kansallispukukonsulttina toimii Taina Kangas.

Ruotsinkielisten alueiden puvuista vastaa Föreningen Brage ja heidän kansallispukukonsulttinaan toimii Maria Lindén.

Kirjoittaja: Sini Eerola

Lähteet ja luettavaa

Kirjallisuusluettelo