Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.

Suomen perinnealueet ja maakunnat

Asiasanat

Kansallispuvut on jaettu eri perinnealueiden pukuihin. Maakuntien rajat ovat aikojen saatossa muuttuneet eivätkä kulttuuriset ilmiöt ole noudattaneet tarkkaan maakuntarajoja. Myös paikkakunnat, joiden mukaan kansallispuvut on nimetty ovat voineet muuttaa nimeään. Tässä artikkelissa avataan hieman Suomen maakuntien syntyhistoriaa sekä kansallispukujen jaottelua.

Suomen historiallinen koulukartta v. 1898. Turun Museokeskus.

Verottaja loi rajat

Maakuntien synnyn juuret ulottuvat erityisesti verotuksen ja kirkon historiaan. Sekä hallinnon että kirkon virkamiehet halusivat osansa kansantuotteesta veroina. Tästä syystä oli tärkeää tietää mihin ihminen ja maa kuului. Suomessa kirkon ja hallinnon asema vakiintui laajemmalti 1500-luvulla, jolloin ihmiset ryhtyivät viljelemään maata yleisemmin Suomen alueella. Metsästysalueet muuttuivat pysyvän asutuksen myötä viljelyalueiksi ja kalastus yleistyi. Paikallaan pysyvät ihmiset merkitsivät alueita omakseen ja heitä oli helpompi luetteloida ja sitä myöten verottaa.

Ruotsin vallan alla

1500-luvun aluejakoa edisti Kustaa Vaasan pyrkimys Suomen erämaiden vakituiseksi asuttamiseksi. Kustaa Vaasa tarvitsi valtavasti varoja Lyypekiltä saamiensa velkojen maksamiseksi. Vouteja määrättiin veronkeruuseen ja heidän tuli tehdä tarkat muistiinpanot ihmisistä ja verojen maksamisesta. Voudintilit-nimellä olevaan rekisteriin koottiin myös veroluetteloita, maakirjoja, kuitteja, kopiokirjeitä, autiotilaluetteloita ja sakkoluetteloita. Maakirjassa luetellaan kaikki talonpoikaistilat ja kunkin tilan verovelvollisuudet. Myös postilaitoksen tulo Suomeen vaati alueiden määrittelyä ja pysyvää asutusta.

Ruotsi halusi myös osansa Hansakaupasta ja perusti useita uusia kaupunkeja, mm. Helsingin. Ruotsin valta-aika loi Suomeen myös säätyjaon ja korkeampien säätyjen kartanot. Ruotsin valtaa kesti 1523-1721 jonka jälkeen Venäjä jatkoi Suomen alueiden järjestelyä.

Kirkko rajojen määrittäjänä

Keskiajalta lähtien kirkko on ollut toinen aluejaon määrittelijä. Suomessa oli keskiajalla vain yksi kirkollinen alue, Turun hiippakunta, jota johti piispa. 1554 Turun hiippakunnasta erotettin Viipurin hiippakunta, joka myöhemmin alueluovutusten takia nimettiin uudelleen Porvoon hiippakunnaksi. Viimeisimmäksi on syntynyt Espoon hiippakunta vuonna 2004. Kirkolla oli muinoin laaja valta ihmisten elämään aina koulutukseen ja lainkäyttöön asti. Tästä syystä kirkko oli kiinnostunut kuka missäkin seurakunnassa asui ja mitä aluetta mikin seurakunta hallinnoi.

Zacharias Topelius, Museovirasto, Historian kuvakokoelma

Maakunnat syntyivät heimoajattelusta

Maakuntien syntyyn vaikuttivat erityisesti osakuntalaitoksen ja alueellisten sanomalehtien syntyminen sekä heimoajattelu, jota Topelius esitteli Maamme-kirjassaan. Tästä kirjasta saamme kiittää ihmisryhmille annettuja näennäisiä piirteitä kuten hitaat Hämäläiset ja iloiset Karjalaiset sekä Savon vääräleuat. Yliopistojen osakunnat noudattavat myös maakuntajakoa ja edesauttivat maakuntatietoisuutta ihmisten mielissä.

Kansallinen herääminen ja kansallispukujen synty

Kansallinen herääminen oli mahdollista Suomen saatua autonomian 1809 jolloin siitä tuli Venäjän keisarikunnan suuriruhtinaskunta. Autonomia antoi alkusysäyksen Suomen kansantunnon kasvamiselle ja käänsi ihmisten katseet Suomalaisiin erityispiirteisiin. Kansallisromanttinen kausi korosti paitsi Suomen historian mieltä kohottavia tapahtumia, myös alueiden omia, paikallisia tapahtumia, tapoja ja käsitteitä. Kansallinen herääminen kuuluu vieläkin termistöissämme; kansakoulu, kansanopisto, monet kansalaisjärjestöt ja kansallispuku. Kansallinen herääminen 1800-luvun puolivälissä loi siis paitsi maakunnat, myös kansallispuvut.

Kansallispukuja koottaessa ne nimettiin jonkin paikkakunnan tai maakunnan puvuiksi. Tyyni Vahter suositteli pukumalleja yhtä pitäjää laajemmille alueille ja etsi esikuvia kansallispukuihin mahdollisimman yhtenäiseltä alueelta. Tästä esimerkkinä Keski-Suomen puku, joka edustaa siis melko laajaa maantieteellistä aluetta, Keski-Suomen maakuntaa.

Maakuntien virallistaminen

Vuonna 1994 maakuntaliitot ja seutukaavaliitot yhdistettiin ja virallistettiin. Tämän virallistamisen jälkeenkin muutoksia on tapahtunut, Itä-Uudenmaan maakunta liittyi Uudenmaan maakuntaan ja jotkin kunnat ovat liittyneet naapurimaakunnassa olevaan kuntaan ja tällöin vaihtaneet myös maakuntaa. Maakuntien esimuotoja olivat keskiaikaiset linnaläänit, jotka määräytyivät hallintolinnojen alueista. Näitä olivat mm. Hämeenlinnan linnalääni, Savonlinnan linnalääni ja Turun linnalääni. Maakuntanimiä käytettiin tuolloin läänien niminä. Maakuntien rajat olivat epävirallisia ja liikkuvia. 1776 läänit erotettiin lopullisesti alueellisina maakunnista. Nykyään maakunta on kuntien muodostama hallinnollinen alue ja maakunnat muodostavat vielä suuremman hallinnollisen alueen; läänin. Edelliset muutokset maakuntajakoon tehtiin vuonna 2021.

Kansallispukujen jaottelu Tietokirstun tietokannassa

Kansan pukeutumiskulttuuriin vaikuttivat hallinnollisten rajojen sijaan kauppayhteydet ja kulkureitit. Tietokirstussa käytettävän perinnealueiden jaottelun pohjana on Suomen kansankulttuurin peruskartta, johon on merkitty pitäjät vuonna 1910 (Finlit: Perinnealueet). Eri kansallispukulähteiden jaottelut on kuitenkin pyritty huomioimaan.

Kansankulttuurin peruskartta eroaa hieman esimerkiksi Leena Holstin Kansallispuku-kirjan sivun 39 kartasta sekä Toini-Inkeri Kaukosen Kansanpuvut ja kansallispuvut -kirjan sivun 122 kartasta. Näissä kirjoissa omaksi alueekseen on merkitty Kymenlaakso, joka ei kuulu Suomen historiallisten maakuntien joukkoon. Se on ollut neljän maakunnan, Uudenmaan, Hämeen, Savon ja Karjalan raja-aluetta. Esimerkiksi Säkkijärven naisen kansallispuku yleensä jaotellaan karjalaiselle perinnealueelle, vaikka sen kuvaillaan olevan kymenlaaksolaistyyppinen (Kaukonen, s. 352).

Jos kansallispukukiinnostus kuitenkin on vasta heräämässä, voi tuntua haastavalta löytää pukuja historiallisten alueiden perusteella. Siksi Tietokirstussa on haluttu jaotella puvut myös nykyisin voimassa olevan maakuntajaon perusteella.

Nämä seikat vaikuttavat siihen, mille alueelle nykyään kansallispuvun ajatellaan kuuluvan. Jokin paikkakunta on voinut aikojen saatossa vaihtaa maakunnan lisäksi nimeä kuntaliitoksissa. Kansallispuku ei siis kerro vain paikkakuntansa tai alueensa käsityöperinteestä, vaan myös Suomalaisen aluehallinnon historiasta.

Suomen kansankulttuurin peruskartan mukaiset perinnealueet ovat:

 • Ahvenanmaa
 • Etelä-Karjala (Karjalan kannas)
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Häme
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Laatokan karjala (Raja-Karjala)
 • Peräpohjola
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
  Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi

Lisäksi kartassa on mainittu omina alueinaan Suomenlahden saaret ja Inkeri

Suomen nykyiset maakunnat ovat

 • Ahvenanmaa
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Etelä-Savo
 • Kainuu
 • Kanta-Häme
 • Keski-Pohjanmaa
 • Keski-Suomi
 • Kymenlaakso
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Päijät-Häme
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi

Tekijä: Raidallinen työryhmä